De huurovereenkomst2016-11-28T15:00:09+02:00

De huurovereenkomst

De Huurovereenkomst is een overeenkomst waarin de verbintenissen tussen twee partijen wordt vastgelegd met betrekking tot de huur van een ruimte. In deze overeenkomst staan de prestaties en de tegenprestaties waar beide partijen aan moeten voldoen. Als verhuurder moet u de ruimte beschikbaar stellen, en in ruil daarvoor ontvangt u maandelijks huur.

Regelmatig maken verhuurders en huurders mondelinge afspraken met elkaar. Dit kan leiden tot veel problemen en onduidelijkheid. Wij raden dit dus sterk af!  

Het Burgerlijk Wetboek laat in bepaalde gevallen ruimte voor partijen om zelf de contractsvoorwaarden te bepalen. Veel wetsbepalingen zijn echter van dwingend recht. Dit betekent dat partijen hier niet van mogen afwijken. Wordt dit wel gedaan, en ontstaat er een geschil, dan zal de rechter die contractsbepalingen buiten beschouwing laten en de wet toepassen.

Op het internet kunt u verschillende huurovereenkomst-templates vinden die u kunt gebruiken als eerste opzet. Let goed op of er eventuele fouten, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in het contract staan, die voordelig kunnen uitpakken voor de huurder (en in uw nadeel). Het is een slim idee om hulp te vragen van een notaris of iemand met juridische kennis bij het opstellen van de huurovereenkomst.

Ook is het belangrijk dat u in de overeenkomst specifieke clausules opneemt die op uw situatie van toepassing zijn. Het verhuren van een heel appartement vergt andere eisen dan het verhuren van een kamer. Bij het verhuren van een huis met tuin is het bijvoorbeeld belangrijk om ook aandacht te schenken aan de tuin: hoe moet de huurder met de tuin om gaan, en wat zijn de daarmee gepaarde verplichtingen?