Huurrecht2016-11-28T15:00:09+02:00

Huurrecht

De belangrijkste punten van het huurrecht staan in het Burgerlijk Wetboek 7 en begint bij titel 4 onder “Huur”. Het huurrecht is relatief complex and daarom zullen we niet tot in de details treden, maar zetten we voor u als verhuurder de belangrijkste punten op een rij.

Als verhuurder bent u verplicht om bepaalde gebreken te proberen te voorkomen en te verhelpen. Met ‘gebreken’ wordt bedoeld alles dat er voor zorgt dat de huurder niet van zijn huur kan genieten zoals van te voren, bij het aangaan van de overeenkomst, was vastgelegd. Ook bent u als verhuurder verplicht kleine herstellingen te verrichten, maar bent u niet aanspreekbaar voor kleine reparaties (zoals het vervangen van een lamp).  Indien er schade voortvloeit uit een gebrek, en de huurder heeft niet tijdig het gebrek vermeldt, dan verdwijnt mogelijk de aansprakelijkheid van de verhuurder.

Als u de wet erop naleest, ziet u dat veel artikelen ruimte overlaten voor interpretatie. Zijn er bijvoorbeeld kosten gemaakt door de huurder omdat er gebreken waren? Dan kan de huurder deze kosten verhalen op de verhuurder, míts zover deze kosten redelijk waren. Hieruit blijkt dat het moeilijk is om aan te geven waar de grens ligt.

Voor meer informatie over het huurrecht, kunt u hier het Burgerlijk Wetboek online raadplegen: wetboek-online.nl