Ontbinding van de huurovereenkomst2016-11-28T15:00:08+02:00

Ontbinding van de huurovereenkomst

Beide partijen mogen op grond van de wet besluiten om de huurovereenkomst stop te zetten of te ontbinden. Als verhuurder is dit echter lastiger. Er moet sprake zijn van dwingend eigen gebruik of wanprestatie. Wilt u als verhuurder de overeenkomst ontbinden, moet u natuurlijk op de juiste wijze te werk gaan. Belangrijk is dat u het schriftelijk laat weten middels een aangetekende brief, en de reden van opzegging hierin vermeldt.  Als u meerdere huurders heeft geldt dat elke huurder een brief dient te ontvangen.  De opzegtermijn is 3 tot 6 maanden (3 maanden in het eerste jaar, en daarna 1 maand voor elk jaar dat de de overeenkomst in werking is).